Reviewers

Systemet för att granska och godkänna abstracts har öppnat. Systemet måste användas med webbläsaren Google Chrome som finns att hämta här. Instruktioner hur man använder systemet hittar du här.

Till reviewsystemet

Kontaktperson:

Robert Bränström
Vetenskaplig Sekreterare
Svensk Kirurgisk Förening
robert.branstrom@svenskkirurgi.se