Anmälan & Betalning

Betalning sociala aktiviteter

Om du valt att betala de sociala aktiviteterna separat sätter du in motsvarande summa på Bankgiro 542-5756
Märk betalningen med namn och aktivitet. Anmälan SKALL även ske till kirurgveckan2014@liv.se

När vi erhållit betalning har du en garanterad plats.

Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person.