Instruktioner till författare

Föredrag och poster görs helst i Microsofts Powerpoint. Mall för poster kan nedladdas från kirurgveckans hemsida. Både föredrag och poster medtas på USB-minne eller liknande till kongressen sparade som Powerpointfil OCH pdf-fil. Uppladdning av föredrag/poster görs på “Speaker’s check-in” i kongresslokalen senast 60 minuter innan presentationen, men helst så tidigt som möjligt.